ผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศชาติและเศรษฐกิจของเรา

ผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศชาติและเศรษฐกิจของเรา

การคอรัปชั่นบั่นทอนความเจริญและการพัฒนาประเทศ มันส่งผลร้ายอย่างรุนแรงต่อประเทศต่างๆ ที่กำลังดิ้นรนเพื่อลดความยากจน ผลกระทบโดยตรงของการคอรัปชั่นตกอยู่ที่คนจนมากกว่าคนรวย ในสังคมที่เสื่อมทรามอย่างเป็นระบบ ความเป็นไปได้ของการมีชนชั้นกลางที่มีชีวิตชีวานั้นเป็นเรื่องยากมากหากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ การคอร์รัปชันได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือประชาชนทั่วไปในสังคม และเห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากคนจนจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการคอร์รัปชันแล้ว ยังเป็นการกีดกันการลงทุนจากต่างประเทศอย่างร้ายแรง ซึ่งทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการค้าระหว่างประเทศลดลงด้วย การตัดสินใจทางธุรกิจของนักลงทุนขึ้นอยู่กับระดับความโปร่งใส

 ความยุติธรรม

 และการคาดการณ์ได้ของระบบการปกครองของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการจัดการภาษีและระบบกฎหมาย การทุจริตอย่างกว้างขวางสามารถกีดกันการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การทุจริตนำมาซึ่งความล่าช้าในการดำเนินการเอกสารทางธุรกิจที่จำเป็น (เช่น ใบอนุญาต พิธีการศุลกากร คดีความในศาล ฯลฯ) ซึ่งทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้ความแข็งแกร่งทางการแข่งขันของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลงและทำให้การลงทุนจากต่างประเทศหวาดกลัว ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งของการคอร์รัปชันคือมันทำให้สังคมเกิดความไม่มั่นคงทางสังคมระดับชาติ เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชุมชน และลดมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามภายนอกอื่นๆ ดังนั้น การมีอยู่ของการทุจริตอย่างกว้างขวางสามารถทำลายภาพลักษณ์และความชอบธรรมของกระทรวง หน่วยงาน และการบริหารภาษี และจำกัดความสามารถอย่างมากในการมีส่วนร่วมในคำสั่งของรัฐบาล การทุจริตนำมาซึ่งความล่าช้าในการดำเนินการเอกสารทางธุรกิจที่จำเป็น (เช่น ใบอนุญาต พิธีการศุลกากร คดีความในศาล ฯลฯ) ซึ่งทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้ความแข็งแกร่งทางการแข่งขันของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลงและทำให้การลงทุนจากต่างประเทศหวาดกลัว ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งของการคอร์รัปชันคือมันทำให้สังคมเกิดความไม่มั่นคงทางสังคมระดับชาติ เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชุมชน และลดมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามภายนอกอื่นๆ ดังนั้น การมีอยู่ของการทุจริตอย่างกว้างขวางสามารถทำลายภาพลักษณ์และความชอบธรรมของกระทรวง หน่วยงาน และการบริหารภาษี และจำกัดความสามารถอย่างมากในการมีส่วนร่วมในคำสั่งของรัฐบาล การทุจริตนำมาซึ่งความล่าช้าในการดำเนินการเอกสารทางธุรกิจที่จำเป็น (เช่น ใบอนุญาต พิธีการศุลกากร คดีความในศาล ฯลฯ)

 ซึ่งทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจ

สูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้ความแข็งแกร่งทางการแข่งขันของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลงและทำให้การลงทุนจากต่างประเทศหวาดกลัว ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งของการคอร์รัปชันคือมันทำให้สังคมเกิดความไม่มั่นคงทางสังคมระดับชาติ เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชุมชน และลดมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามภายนอกอื่นๆ ดังนั้น การมีอยู่ของการทุจริตอย่างกว้างขวางสามารถทำลายภาพลักษณ์และความชอบธรรมของกระทรวง หน่วยงาน และการบริหารภาษี และจำกัดความสามารถอย่างมากในการมีส่วนร่วมในคำสั่งของรัฐบาล นอกจากนี้ยังทำให้ความแข็งแกร่งทางการแข่งขันของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลงและทำให้การลงทุนจากต่างประเทศหวาดกลัว ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งของการคอร์รัปชันคือมันทำให้สังคมเกิดความไม่มั่นคงทางสังคมระดับชาติ เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชุมชน และลดมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามภายนอกอื่นๆ ดังนั้น การมีอยู่ของการทุจริตอย่างกว้างขวางสามารถทำลายภาพลักษณ์และความชอบธรรมของกระทรวง หน่วยงาน และการบริหารภาษี และจำกัดความสามารถอย่างมากในการมีส่วนร่วมในคำสั่งของรัฐบาล นอกจากนี้ยังทำให้ความแข็งแกร่งทางการแข่งขันของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลงและทำให้การลงทุนจากต่างประเทศหวาดกลัว ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งของการคอร์รัปชันคือมันทำให้สังคมเกิดความไม่มั่นคงทางสังคมระดับชาติ เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชุมชน และลดมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามภายนอกอื่นๆ ดังนั้น การมีอยู่ของการทุจริตอย่างกว้างขวางสามารถทำลายภาพลักษณ์และความชอบธรรมของกระทรวง หน่วยงาน และการบริหารภาษี และจำกัดความสามารถอย่างมากในการมีส่วนร่วมในคำสั่งของรัฐบาล

credit : shackerblog.com
coachfactoryoutlete.net
fairtidecharters.com
protectionshoppe.com
coachfactoryoutletbbx.net
nofarclub.com
brushandpalette.net
discountguccihandbag.com
coachofactoryutletdtt.net
adnanpolatistifa.com
auctionmoola.com
lowfareonline.net
museumtientalay.com