อนุกรมวิธานไม่ควรแบ่งสหภาพยุโรปในช่วงเวลาวิกฤต

อนุกรมวิธานไม่ควรแบ่งสหภาพยุโรปในช่วงเวลาวิกฤต

ผลจากการถกเถียงทางการเมืองในปัจจุบันเกี่ยวกับกฎหมาย EU Taxonomy Complementary Delegated Act จะกำหนดรูปแบบภาคพลังงานของยุโรปให้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในทศวรรษต่อๆ ไป อนุกรมวิธานที่ครอบคลุมซึ่งควบคุมจุดแข็งภายในทั้งหมดของเรา รวมถึงประเพณีความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติที่มีอายุนับศตวรรษ จะช่วยให้สหภาพยุโรปอยู่เหนือการแข่งขันระดับโลก ในเวลาเดียวกัน สหภาพยุโรปจะสามารถเสนอการตอบสนองที่แข็งแกร่งต่อข้อกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานที่เกิดขึ้นจากบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน การไม่ดำเนินการในขณะนี้จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงด้านพลังงานของสหภาพยุโรป เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจของเรา และทำลายความน่าเชื่อถือของวิถีการลดคาร์บอนในระยะยาวของเรา 

มีความท้าทายหลักสามประการรออยู่ข้างหน้าเรา:

 วิกฤตความมั่นคงด้านพลังงานระยะสั้นเฉียบพลันที่เสี่ยงทำลายเศรษฐกิจของเรา ความท้าทายทางเทคโนโลยีระยะกลางที่อุตสาหกรรมของเราเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในเวทีโลก และภัยคุกคามด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมซึ่งก่อตัวขึ้นในขณะที่เรา พูด. สหภาพยุโรปต้องการกรอบการจัดอนุกรมวิธานของสหภาพยุโรปที่มั่นคงซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติของยุโรปมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างเศรษฐกิจที่ปราศจากคาร์บอนและมีความยืดหยุ่น นี่คือข้อเท็จจริงที่เราต้องรับรู้อย่างเต็มที่

การใช้แหล่งก๊าซธรรมชาติในยุโรปให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในขณะนี้

หากเราต้องการประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวใจพลเมืองยุโรปว่าเราใช้ความมุ่งมั่นในการลดคาร์บอนอย่างจริงจัง ความพยายามของเราจะต้องเด็ดขาดและน่าเชื่อถือเมื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาวในปี 2593 เป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ แนวทางของเราจำเป็นต้องสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านที่มีประสิทธิภาพ (ต้นทุน) มากที่สุด การใช้แหล่งก๊าซธรรมชาติในยุโรปให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในขณะนี้ แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติน้ำลึกในทะเลดำ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือทะเลเหนือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา แต่การนำก๊าซขึ้นสู่ผิวน้ำนั้นต้องการความมั่นใจของนักลงทุนและทิศทางนโยบายสาธารณะที่มั่นคงและมุ่งเน้นธุรกิจ

วิธีการแบบรวมของอนุกรมวิธานต่อก๊าซธรรมชาติส่งสัญญาณของตลาดที่ถูกต้องและจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันได้สำเร็จ

วิธีการแบบรวมของอนุกรมวิธานต่อก๊าซธรรมชาติ

ส่งสัญญาณของตลาดที่ถูกต้องและจะมีส่วนช่วยในการบรรเทาผลกระทบของวิกฤตพลังงานในปัจจุบันได้สำเร็จ โดยการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานโดยรวมของยุโรปในขณะเดียวกันก็รับประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องภูมิภาคของสหภาพยุโรปที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบัน และจะส่งผลต่อเสถียรภาพระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก แหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่จะออกสู่ตลาดไม่ว่าจะจากทะเลดำหรือจากพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของสหภาพยุโรป เราจะช่วยพัฒนากลยุทธ์ REPowerEU โดยผลักดันการลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการในระยะสั้นของยุโรปและจะช่วยเติมเต็มคลังเก็บก๊าซเชิงกลยุทธ์ของเรา

สหภาพยุโรปควรยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อหน้าความไม่มั่นคงในปัจจุบัน และความมุ่งมั่นในการลดคาร์บอนจะต้องไม่เพิ่มการพึ่งพาทรัพยากรพลังงานนอกสหภาพยุโรปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ยุโรปจำเป็นต้องสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญซึ่งเกิดจากเส้นทางปลอดคาร์บอนเมื่อความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงทางพลังงานยังคงมีอยู่ การใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีทั้งหมดของระบบนิเวศพลังงานของสหภาพยุโรป รวมถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับแนวหน้าในภาคส่วนก๊าซธรรมชาติ และการนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่เท่าเทียมกันแต่ครอบคลุมจะช่วยให้มั่นใจได้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในช่วงเปลี่ยนผ่าน นำไปสู่การลงจอดอย่างนุ่มนวลสู่เศรษฐกิจสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 มีบทบาทสำคัญในการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานหมุนเวียน การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือระบบการขนส่งที่ลดคาร์บอนทั้งหมด

สหภาพยุโรปควรยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อหน้าความไม่มั่นคงในปัจจุบัน และความมุ่งมั่นในการลดคาร์บอนจะต้องไม่เพิ่มการพึ่งพาทรัพยากรพลังงานนอกสหภาพยุโรปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การถกเถียงเชิงนโยบายเกี่ยวกับการฝึกอนุกรมวิธานก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสร้างเส้นแบ่งที่สำคัญแต่ประดิษฐ์ขึ้นทั้งหมดในหมู่ผู้สนับสนุนการลดคาร์บอน การถกเถียงเรื่องนโยบายในปัจจุบันมีความสำคัญเกินกว่าที่จะถูกจับเป็นตัวประกันในข้อพิพาทที่มีสายตาสั้น ไม่ว่าการโต้เถียงที่เกี่ยวข้องจะมีเหตุผลเพียงใด ในโครงการใหญ่ใดก็ตาม หากเราปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น จะไม่มีใครได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมของเรา หรือพลเมืองของเรา

crdit : สล็อตโรม่าเว็บตรง / สล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรง